Trang chủ Một cửa Dịch vụ công T. TUYẾN Thư viện ảnh Du lịch Liên hệ Tìm kiếm Sơ đồ Web   
Thông tin chính 
 
Các đơn vị - tổ chức 
 Danh bạ điện tử
DANH BẠ ĐIỆN TỬ THỊ XÃ MƯỜNG LAY TỈNH ĐIỆN BIÊN (18-04-2017)

1. THỊ ỦY MƯỜNG LAY
 Số điện thoại: 0215.3852.413
Địa chỉ Email: tumuonglayqtc11@gmail.com
2. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
 Số điện thoại: 0230.3852.440
 Địa chỉ Email: vanphongubndml@gmail.com
 3. PHÒNG NỘI VỤ
Số điện thoại 0230.3852.437
Địa chỉ Email: noivumuonglay@gmail.com
4. PHÒNG KINH TẾ 
  Số điện thoại: 0215.3853.502
 Địa chỉ Email: phongkinhte.mldb@gmail.com
5. TRẠM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ
 Số điện thoại: 0215.3852.212
6. PHÒNG Y TẾ
 Số điện thoại: 0215.3852.750
Địa chỉ Email: phongytetxml@gmail.com
7. THANH TRA THỊ XÃ
 Số điện thoại: 0215.3852.676
Địa chỉ Email: thanhtramuonglay@gmail.com
 8. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THỊ XÃ
  Số điện thoại: 0215.3852.062
Địa chỉ Email: vanhoamuonglay@gmail.com
9. PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ
  Số điện thoại: 0215.3852.402
Địa chỉ Email: tuphaptxmuonglay@gmail.com
 10. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
  Số điện thoại: 0215.3852.426
Địa chỉ Email: pqldtmuonglay@gmail.com
 11. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  Số điện thoại: 0215.3853.441
Địa chỉ Email: phongtnmt.thixamuonglay@gmail.com
12. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
  Số điện thoại: 0215.3852.063
Địa chỉ Email: tckhml@gmail.com
 13. PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  Số điện thoại: 0215.3852.442
14. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số điện thoại 0215.3852.454
15. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
 Số điện thoại: 0215.3508.718
16. TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ
 Số điện thoại: 0215.3853.459
17. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 Số điện thoại: 0215.3852.436
18. TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
 Số điện thoại 
19. HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ
 Số điện thoại: 0215.3852.419
20. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ
 Số điện thoại: 
 21. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
 Số điện thoại: 0215.3852.415
22. HỘI lIÊN HIỆP PHỤ NỮ THỊ XÃ
 Số điện thoại: 0215.3852.417
23. THỊ ĐOÀN MƯỜNG LAY
 Số điện thoại: 0215.3852.418
 24. BẢO HIỂM Xà HỘI THỊ Xà
Số điện thoại: 0215.3852.025
Địa chỉ Email: bhxhmuonglay@gmail.com
25. KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỊ XÃ
 Số điện thoại 0215.3508.808
26. CÔNG AN THỊ XÃ
Số điện thoại: 0215.3852.488
 27. TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ
 Số điện thoại 0215.3852.461
28. CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ
 Số điện thoại: 0215.3852.818
29. HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ
 Số điện thoại: 0215.3852.327
30. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ
 Số điện thoại: 0215.3852.206
 Địa chỉ Email: benhvienmuonglay@gmail.com
31. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
 Số điện thoại: 0215.3852.434
32. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỊ XÃ
 Số điện thoại: 0215.3852.940
33. TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ XÃ
 Số điện thoại: 0215.3852.498
 34. ĐỘI CẤP NƯỚC THỊ Xà
 Số điện thoại: 
 35. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SÔNG ĐÀ
Số điện thoại: 0215.3852.362
36. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LAY NƯA
Số điện thoại: 0215.3840.423
 37. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NA LAY
Số điện thoại: 0215.3852.465

                                                                                                                       T_2H

Văn bản mới 
 Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 21-9-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương
 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27-7-2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09-6-2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
 Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 05-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
 Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT ngày 31-5-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè
 Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
 Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 22-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2017)
 Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020
 Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12-5-2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Thời sự Mường Lay 
Ca khúc Mường Lay 
Mường Lay vang mãi dòng sông - ST: Vương Khon
Thông tin cần biết 
Quảng cáo 
Số lượt truy cập 
4801273
Cổng giao tiếp điện tử UBND thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên
Giấy phép thiết lập website số 150/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 15 tháng 10 năm 2012
Địa chỉ: Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên - Điện thoại: 02303. 852.440 hoặc 02303. 852.062 Fax: 02303. 852.441
Hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt IE ở độ phân giải 1024x768