Trang chủ Một cửa Dịch vụ công T. TUYẾN Thư viện ảnh Du lịch Liên hệ Tìm kiếm Sơ đồ Web   
Thông tin chính 
 
Các đơn vị - tổ chức 
 Định hướng phát triển
UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020 (18-11-2016)
Ảnh Internet

Ngày 07-11-2016, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2020


Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là: Phát triển nguồn nhân lực theo hướng đáp ứng yêu cầu về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu hợp lý (lao động khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 58,7%; công nghiệp - xây dựng 15,6%; dịch vụ 25,7%). Huy động trẻ 0-2 tuổi ra lớp đạt trên 50%; trẻ 3-5 tuổi ra lớp đạt 98%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt trên 99,6%; dân số 6-10 tuổi học tiểu học đạt 99,5%; dân số 11-14 tuổi học trung học cơ sở đạt 95%; huy động dân số 15-18 tuổi học trung học phổ thông và tương đương đạt 70% trở lên. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt trên 99%; tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 99,5%; tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 97%. Trên 60% số trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia; toàn tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; có 60% đơn vị hành chính cấp xã và 03 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3. Duy trì và nâng cao các chỉ số về chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 7.800-8.200 lao động; tạo việc làm mới cho trên 8.500 lao động/năm. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 58,6%. Đối với cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện: 100% cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Hằng năm ít nhất 80% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 70% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ. Đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; có 90% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm. Phấn đấu có trên 50% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Hằng năm, ít nhất 60% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động ít nhất 01 lần trong thời gian 02 năm. Đối với viên chức: Có 60% viên chức trở lên được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; có 70% viên chức trở lên giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm. Hằng năm, ít nhất 60% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành. Nâng cao thể chất nguồn nhân lực: Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (cân nặng/tuổi) còn 10% vào năm 2020; tuổi thọ trung bình người dân đạt 75 tuổi.

Đồng thời, UBND tỉnh xác định 7 nhiệm vụ trong tâm là:  Nâng cao nhận thức về vai trò của phát triển nhân lực đối với sự phát triển bền vững; chú trọng nâng cao chất lượng trình độ học vấn, chuyên môn của nhân lực; nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; mở rộng, tăng cường phối hợp và hợp tác để phát triển nhân lực; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động trong việc tự đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; cải thiện và nâng cao chất lượng dân số; tiếp tục tăng cường huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển nhân lực. Và đưa ra 9 giải pháp cụ thể: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền các cấp đối với phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường quản lý Nhà nước về phát triển nhân lực; đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục, đào tạo, đào tạo nghề; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng nguồn nhân lực; tăng cường và nâng cao thể lực cho nguồn nhân lực; tăng cường đầu tư ngân sách và đổi mới cơ chế chính sách cho phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực; cải thiện và tăng cường thông tin về xu hướng nghề nghiệp, thị trường lao động, nhu cầu nhân lực của các tổ chức, doanh nghiệp, các ngành kinh tế - xã hội trong tỉnh và của quốc gia. Mở rộng hợp tá quốc tế về phát triển nhân lực chất lượng cao.

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn vốn ngân sách chi thường xuyên của tỉnh cho phát triển nhân lực (thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; dạy nghề; y tế...); nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương chi đầu tư phát triển cho phát triển nhân lực (thuộc các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế...) và  nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho phát triển nhân lực, kinh phí của các tổ chức, cá nhân tự chi trả để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Căn cứ khả năng huy động vốn thực hiện Đề án trong giai đoạn 2011-2015 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trong giai đoạn 2016-2020, dự báo khả năng huy động vốn cho phát triển nhân lực giai đoạn 2016-2020 là 14.337 tỷ đồng./.

T_2H

Tin đã đăng

    Đến 2025, 100% hộ gia đình dân tộc thiểu số được hỗ trợ sản xuất (03-11-2016)
    Ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (20-10-2016)
    Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đến năm 2020 (14-10-2016)
    Đầu tư xây dựng 50 trạm kiểm tra tải trọng xe cố định (10-10-2016)
    Mường Lay ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 (27-09-2016)
    Mường Lay ban hành kế hoạch chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn (22-09-2016)
    Sẽ áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia dựa trên nồng độ cồn (22-09-2016)
    Mục tiêu đến 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5%/năm (07-09-2016)
    Đầu tư 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 (30-08-2016)
    Tăng cường xử lý vi phạm về đất đai (30-08-2016)

Xem nhiều nhất

    Chốt phương án nghỉ Tết Âm lịch (6404)
    Phòng GD&ĐT thị xã Mường Lay tổ chức thành công Hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng” lần thứ IV năm 2014 (8071)
    Mường Lay chào xuân mới (5205)
    Hy vọng mới về loài cây xóa đói giảm nghèo (5080)
    Khúc giữa bản trường ca sông Ðà (7763)
 
Văn bản mới 
 Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 21-9-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương
 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27-7-2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09-6-2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
 Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 05-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
 Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT ngày 31-5-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè
 Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
 Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 22-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2017)
 Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020
 Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12-5-2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Thời sự Mường Lay 
Vạch mặt Việt Tân đứng sau nhiều hoạt động chống phá, xuyên tạc Phần 2
Vai trò của cộng đồng trong việc cung cấp và kết nối các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS - Nguồn Tiengchuong.vn
Nhiều sai lầm khi đối phó với kiến ba khoang - Nguồn Báo Điện Biên Phủ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết Dự án di dân TĐC Thủy điện Sơn La
Phóng thành công vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 lên quỹ đạo - Nguồn Vtv.vn
Ca khúc Mường Lay 
Lai Châu mùa xuân về - ST: Quý Giao
Mường Lay vui trong điệu xòe - ST: Mạnh Cường
Mường Lay quê ta - Thơ: Lê Hữu Khang - STN: Huy Thông
Xuân về bản em - ST: Mạnh Cường
Mường Lay hòn ngọc sáng tương lai - ST: Quý Giao
Thông tin cần biết 
Quảng cáo 
Số lượt truy cập 
4530501
Cổng giao tiếp điện tử UBND thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên
Giấy phép thiết lập website số 150/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 15 tháng 10 năm 2012
Địa chỉ: Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên - Điện thoại: 02303. 852.440 hoặc 02303. 852.062 Fax: 02303. 852.441
Hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt IE ở độ phân giải 1024x768