Trang chủ Một cửa Thư viện ảnh Bản đồ Du lịch Liên hệ Tìm kiếm Sơ đồ Web ENGLISH   
Thông tin chính 
 
Các đơn vị - tổ chức 
 Công tác Xây dựng Đảng - Chính quyền
Mường Lay ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn (10-03-2017)
Ảnh Internet

Ngày 09-3-2017, UBND thị xã Mường Lay ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thị xã Mường Lay


Theo đó, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện tốt một số nội dung:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tăng cường thực sự vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tiếp công dân, gắn liền giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 704/TTg-V.I ngày 18-5-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19-9-2013 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường:

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực ngành mình, cấp mình quản lý; tăng cường giám sát, kiểm tra, phát hiện kịp thời những sai sót, khuyết điểm của cán bộ, của người được phân công thực thi nhiệm vụ để kịp thời chấn chỉnh, kịp thời sửa chữa, khắc phục.

- Coi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một nhiệm vụ quan trọng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân thường kỳ, định kỳ theo quy định. Mọi phản ánh, kiến nghị của công dân phải được xem xét một cách nghiêm túc, tuyệt đối không được né tránh, đùn đẩy gây bức xúc trong nhân dân; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tăng cường công tác đối thoại, hòa giải, tuyên truyền, thuyết phục, giải thích để công dân hiểu, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

- Chủ động nắm tình hình, xác định rõ các vụ việc phát sinh; rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nổi cộm, đông người ở từng địa bàn, theo lĩnh vực, trên cơ sở đó giao trách nhiệm cho từng cơ quan chịu trách nhiệm chính, cơ quan phối hợp. Thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo để giải quyết dứt điểm từng vụ việc, không để phát sinh thành điểm nóng; đồng thời báo cáo chi tiết từng vụ việc, quá trình giải quyết, khó khăn vướng mắc với Chủ tịch UBND thị xã. Quá trình giải quyết phải đảm bảo đúng quy trình của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các Thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ quy định.

3. Ban Tiếp công dân thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân; tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thị xã, trao đổi thông tin giữa các ngành, cơ quan, đơn vị, xã, phường trong việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý dự án thị xã phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo và xử lý các trường hợp vi phạm lĩnh vực quy hoạch đô thị, xây dựng cơ bản, đất đai, trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, hành lang an toàn giao thông đường bộ và những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải quyết kịp thời đúng pháp luật.

5. Công an thị xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự nơi có tiềm ẩn, dễ phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp và chỉ đạo Công an các xã, phường kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp. Tăng cường các biện pháp xử lý những đối tượng lợi dụng quyền dân chủ, xúi dục, kích động khiếu kiện, gây rối, chống người thi hành công vụ.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức đoàn thể các cấp chỉ đạo, phân công trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, thuyết phục, hòa giải để thành viên của tổ chức mình chấp hành tốt các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

7. Thanh tra thị xã:

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, xã, phường trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, đông người theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19-9-2013 của Thanh tra Chính phủ.

- Giao Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND thị xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị./.

T_2H

Tin đã đăng

    Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02-2017 (10-03-2017)
    Đãi ngộ tốt thì cán bộ không dễ dàng đánh đổi để tham nhũng (10-03-2017)
    Đảng bộ thị xã Mường Lay hoàn thành mục tiêu xóa bản trắng đảng viên (03-03-2017)
    Mường Lay: Tổ chức lễ ra quân huấn luyện LLVT thị xã Mường Lay năm 2017 (01-03-2017)
    Mường Lay: Tổng kết khối Thi đua Hành chính - Sự nghiệp 1 (01-03-2017)
    Mường Lay: Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017 (22-02-2017)
    Mường Lay: Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017 (16-02-2017)
    Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (11-02-2017)
    Thủ tướng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (03-02-2017)
    Thị ủy Mường Lay tổ chức gặp măt đầu xuân 2017 (20-01-2017)

Xem nhiều nhất

    Chốt phương án nghỉ Tết Âm lịch (5512)
    Phòng GD&ĐT thị xã Mường Lay tổ chức thành công Hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng” lần thứ IV năm 2014 (7163)
    Mường Lay chào xuân mới (4298)
    Hy vọng mới về loài cây xóa đói giảm nghèo (4249)
    Khúc giữa bản trường ca sông Ðà (6994)
 
Văn bản mới 
 Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
 Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
 Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 20-02-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm
 Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14-11-2016 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020
 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 02-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công
 Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025
 Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
 Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25-10-2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
 Quyết định 1998/QĐ-TTg ngày 18-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017
Thời sự Mường Lay 
Vai trò của cộng đồng trong việc cung cấp và kết nối các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS - Nguồn Tiengchuong.vn
Nhiều sai lầm khi đối phó với kiến ba khoang - Nguồn Báo Điện Biên Phủ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết Dự án di dân TĐC Thủy điện Sơn La
Phóng thành công vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 lên quỹ đạo - Nguồn Vtv.vn
Hội nghị giao ban Quý I/2013
Ca khúc Mường Lay 
Lai Châu mùa xuân về - ST: Quý Giao
Mường Lay vui trong điệu xòe - ST: Mạnh Cường
Mường Lay quê ta - Thơ: Lê Hữu Khang - STN: Huy Thông
Xuân về bản em - ST: Mạnh Cường
Mường Lay hòn ngọc sáng tương lai - ST: Quý Giao
Thông tin cần biết 
Quảng cáo 
Số lượt truy cập 
3882113
Cổng giao tiếp điện tử UBND thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên
Giấy phép thiết lập website số 150/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 15 tháng 10 năm 2012
Địa chỉ: Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên - Điện thoại: 02303. 852.440 hoặc 02303. 852.062 Fax: 02303. 852.441
Hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt IE ở độ phân giải 1024x768