Trang chủ Một cửa Dịch vụ công T. TUYẾN Thư viện ảnh Du lịch Liên hệ Tìm kiếm Sơ đồ Web   
Thông tin chính 
 
Các đơn vị - tổ chức 
 Thông tin khác
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8-2017 (31-07-2017)
Ảnh Internet

Nhiều chính sách mới như: Doanh nghiệp siêu nhỏ được vay đến 50 triệu từ dự án tài chính vi mô; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thêm 7,44%; tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 75 triệu đồng; giá bán lẻ sữa cho trẻ dưới 6 tuổi phải được niêm yết công khai … sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 8-2017


Doanh nghiệp siêu nhỏ được vay đến 50 triệu từ dự án tài chính vi mô

Nội dung này được Thủ tướng Chính phủ nêu tại Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12-6-2017 quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Cụ thể, cá nhân hộ nghèo, cận nghèo…và doanh nghiệp siêu nhỏ được vay đến 50 triệu đồng từ dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ. Các tổ chức thực hiện dự án tài chính vi mô được nhận tiền gửi tiết kiệm nhưng không quá 30% tổng số vốn.

Cũng theo Quyết định, các chương trình, dự án tài chính vi mô phải thực hiện chuyển đổi thành tổ chức tài chính vi mô nếu có tổng tài sản từ 75 tỷ đồng trở lên. Thời gian thực hiện chuyển đổi tối đa 02 năm kể từ ngày 01-8-2017 với dự án tài chính vi mô hoạt động trước ngày 01-8-2017; hoạt động sau ngày 01-8-2017 phải chuyển đổi trong thời hạn tối đa 02 năm, kể từ thời điểm báo cáo gần nhất về tình hình hoạt động. Trong thời gian 01 năm sau thời hạn nêu trên không thực hiện chuyển đổi phải chấm dứt hoạt động hoặc giảm quy mô hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01-8-2017.

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thêm 7,44%

Ngày 30-6-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Nghị định chỉ rõ, từ ngày 01-7-2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 06-2017 đối với: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ cấp xã đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-8-2017.

Khai thác dữ liệu tài nguyên, môi trường phải trả phí

Theo Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14-6-2017 về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân khi khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử phải đăng ký và được cấp quyền từ cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu; có trách nhiệm không làm lộ địa chỉ, mã khóa truy cập đã được cấp.

Khi khai thác tổ chức và cá nhân phải trả kinh phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Ngoài ra, phải cam kết không được chuyển thông tin, dữ liệu cho bên thứ ba sử dụng trừ trường hợp được thỏa thuận trong hợp đồng với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu; không được làm sai lệch thông tin, dữ liệu đã được cung cấp để sử dụng…

Chính phủ khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho việc thu nhận, tạo lập và cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đúng quy định; khuyến khích cung cấp, hiến tặng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho cơ quan Nhà nước góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia và phục vụ lợi ích chung của xã hội.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01-8-2017.

Tăng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 75 triệu đồng

Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15-6-2017, có hiệu lực từ ngày 05-8-2017 quy định số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng.

Trước đây, tại Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24-8-2005, Chính phủ quy định hạn mức nêu trên là 50 triệu đồng. Sau hơn 10 năm áp dụng, hạn mức này không còn phù hợp với thực tiễn xã hội. Do đó, việc nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi là một sự điều chỉnh phù hợp, tạo sự tin tưởng, yên tâm với những người gửi tiền.

Giá bán lẻ sữa cho trẻ dưới 6 tuổi phải được niêm yết công khai

Từ ngày 10-8-2017, việc đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được áp dụng theo quy định của Thông tư số 08/2017/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 26-6-2017.

Thông tư yêu cầu thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ dưới 06 tuổi phải kê khai giá bán lẻ khuyến nghị đối với hệ thống các thương nhân phân phối sản phẩm của mình. Đặc biệt, mức giá bán lẻ phải được niêm yết công khai. Bộ Công Thương thực hiện quản lý Nhà nước về giá, công bố công khai cho người tiêu dùng.

Cũng theo Thông tư này, thương nhân sản xuất, nhập khẩu có quyền tự xác định giá bán lẻ khuyến nghị đối với sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ dưới 6 tuổi đến người tiêu dùng cuối cùng. Trong trường hợp điều chỉnh giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai hoặc thông báo liền kề trước đó, thương nhân phải thông báo điều chỉnh giá; trường hợp lũy kế các lần thông báo điều chỉnh vượt mức 5%, thương nhân phải kê khai giá.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10-8-2017.

EVN được tự tăng giá điện từ 3% - dưới 5%

Điểm mới nổi bật của Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30-6-2017, cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được điều chỉnh giá điện 6 tháng/lần, tự điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân từ 3% - dưới 5% so với giá bình quân hiện hành. Sau khi tăng giá, EVN lập hồ sơ báo cáo Bộ Công thương và Bộ Tài chính để kiểm tra, giám sát.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% - dưới 10%, EVN được phép điều chỉnh tăng giá ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công thương chấp thuận (trước đây là từ 7% - dưới 10%). Trường hợp tăng từ 10% trở lên, EVN trình Bộ Công thương hồ sơ phương án giá điện. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng xem xét, cho ý kiến.

Ngoài ra, trường hợp giá bán điện bình quân giảm, EVN có trách nhiệm giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng, lập hồ sơ báo cáo Bộ Công thương và Bộ Tài chính để kiểm tra, giám sát.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15-8-2017.

Tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BTTT ngày 23-6-2017 về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả được thực hiện qua các dịch vụ: Dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC; dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC; dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC.

Về độ an toàn của dịch vụ, Thông tư quy định đảm bảo 100% số hồ sơ, kết quả được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng không bị suy suyển, hư hỏng hoặc ảnh hưởng đến nội dung bên trong, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định. Thời hạn khiếu nại dịch vụ là 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình. Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa 05 ngày làm việc với dịch vụ nội tỉnh, 07 ngày làm việc với dịch vụ liên tỉnh. Việc bồi thường thiệt được thực hiện theo Điều 14 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và quy định của pháp luật về bưu chính.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-8-2017.

Chế độ nghỉ hưu của quân nhân chuyên nghiệp

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 162/2017/TT-BQP ngày 10-7-2017 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Theo đó, quân nhân chuyên nghiệp có quyết định thôi phục vụ tại ngũ được nghỉ hưu trong trường hợp: Đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10-5-2016 của Chính phủ; Hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm; đủ 40 tuổi, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên.

Quân nhân chuyên nghiệp được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi. Hạn tuổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần được quy định 52 tuổi đối với cấp úy; 54 tuổi đối với thiếu tá, trung tá; nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi đối với thượng tá. Quân nhân chuyên nghiệp đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu chế độ trước tuổi.

Thông tư có hiệu lực ngày 25-8-2017.

Năm 2018: Phấn đấu tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 21%/GDP

Phấn đấu tỷ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2018 khoảng 21%/GDP, bình quân chung cả nước tăng tối thiểu 12-14% so với đánh giá ước thực hiện năm 2017 và dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 05 - 07% so với đánh giá ước thực hiện năm 2017, là mục tiêu nêu tại Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13-7-2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018-2020.

Về lập kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018-2020, Thông tư chỉ rõ, kế hoạch thu NSNN 03 năm 2018-2020 được lập trên cơ sở dự kiến dự toán thu NSNN năm 2018 và mức tăng trưởng thu dự kiến cho năm 2019, năm 2020. Phấn đấu năm 2019, năm 2020 tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào NSNN so với GDP bình quân xấp xỉ 21%/năm, tăng bình quân tối thiểu 13-15%/năm, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân 05-07%/năm. Mức tăng thu cụ thể của từng địa phương tùy theo điều kiện, đặc điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của từng địa phương.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25-8-2017.

Ngoài ra, còn có quy định về Bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH 3,9 triệu đồng/tháng; Bộ Nội vụ giúp Chính phủ quản lý về thanh niên; điều kiện được Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã bảo lãnh tín dụng; nguyên tắc tổ chức hệ thống thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ; phải thông báo nếu phát hiện tàu bay lâm nạn; điều chỉnh quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển hạ tầng giao thông … cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 8-2017./.

T_2H

Tin đã đăng

    Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7-2017 (29-06-2017)
    Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6-2017 (02-06-2017)
    Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5-2017 (03-05-2017)
    Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4-2017 (30-03-2017)
    Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2017 (27-02-2017)
    Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02-2017 (24-01-2017)
    Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01-2017 (29-12-2016)
    Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12-2016 (25-11-2016)
    UBND thị xã Mường Lay thông báo về việc bắn đạn thật tại thao trường bắn bản Ló xã Lay Nưa thị xã Mường Lay (02-11-2016)
    Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2016 (31-10-2016)

Xem nhiều nhất

    Chốt phương án nghỉ Tết Âm lịch (6617)
    Phòng GD&ĐT thị xã Mường Lay tổ chức thành công Hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng” lần thứ IV năm 2014 (8296)
    Mường Lay chào xuân mới (5435)
    Hy vọng mới về loài cây xóa đói giảm nghèo (5264)
    Khúc giữa bản trường ca sông Ðà (7946)
 
Văn bản mới 
 Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 21-9-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương
 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27-7-2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09-6-2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
 Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 05-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới
 Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT ngày 31-5-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè
 Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
 Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 22-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2017)
 Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020
 Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12-5-2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
 Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Thời sự Mường Lay 
Vạch mặt Việt Tân đứng sau nhiều hoạt động chống phá, xuyên tạc Phần 2
Vai trò của cộng đồng trong việc cung cấp và kết nối các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS - Nguồn Tiengchuong.vn
Nhiều sai lầm khi đối phó với kiến ba khoang - Nguồn Báo Điện Biên Phủ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết Dự án di dân TĐC Thủy điện Sơn La
Phóng thành công vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 lên quỹ đạo - Nguồn Vtv.vn
Ca khúc Mường Lay 
Lai Châu mùa xuân về - ST: Quý Giao
Mường Lay vui trong điệu xòe - ST: Mạnh Cường
Mường Lay quê ta - Thơ: Lê Hữu Khang - STN: Huy Thông
Xuân về bản em - ST: Mạnh Cường
Mường Lay hòn ngọc sáng tương lai - ST: Quý Giao
Thông tin cần biết 
Quảng cáo 
Số lượt truy cập 
4684382
Cổng giao tiếp điện tử UBND thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên
Giấy phép thiết lập website số 150/GP-TTĐT do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 15 tháng 10 năm 2012
Địa chỉ: Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên - Điện thoại: 02303. 852.440 hoặc 02303. 852.062 Fax: 02303. 852.441
Hiển thị tốt nhất bằng trình duyệt IE ở độ phân giải 1024x768